Marte Sørø

Marte Sørø

Prosjektleder, Statens vegvesen

Marte Sørø har vært ansatt i Statens vegvesen siden 2007. Sørø har arbeidet mye med konkurranseutsetting av ferjetjenester på anbud og fått vært med på den positive utviklingen på miljøsatsingen i ferjemarkedet. Hun er nå prosjektleder for utlysningen av Rv. 80 Bodø – Røst – Værøy – Moskenes hvor de ser på muligheten for å benytte hydrogen som energikilde.

Sørø skal delta i parallelsesjonen «De neste spydspissene for utslippsfri skipsfart» som finner sted den 7. november (dag 2 av konferansen) hvor hun skal snakke om deres arbeid om hydrogen-ferger for langdistanse på Vestfjorden.

Trykk på tittelen under for å lese mer

De neste spydspissene for utslippsfri skipsfart

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Regjeringen har lagt frem en Handlingsplan for å halvere utslipp i maritim sektor innen 2030. Her leder fergesektoren an, og dette har gjort at Norge har verdensledende maritim leverandørindustri på utslippsfrie løsninger. Nå fortsetter suksessen videre – hva er de neste fartøyene som står på trappene for gjennombrudd for utslippsfrie løsninger?

Kommune og forvaltning Maritimt Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen