Marit Kristine Vea

Marit Kristine Vea

Politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet

Marit Kristine Vea er politisk rådgiver i klima – og miljødepartementet, og er nylig innvalgt bystyremedlem i Oslo. Hun har en mastergrad i «Environment og Development» fra London School of Economics and Political science, i tillegg til en bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU. Tidligere har Vea vært rådgiver i Miljøstiftelsen ZERO, byrådssekretær for miljø og samferdsel i Oslo kommune og rådgiver for Framtiden i våre hender. Hun har lang erfaring fra partiet Venstre hvor hun har hatt ulike tillitsverv de siste ti årene.

Vea skal delta i parallellsesjonen med tittelen «De neste stegene for utslippsfri varelevering» den 6. november, der hun skal snakke om hvordan staten skal oppfylle kravet om nullutslippstransport i leveranser til det offentlige raskets mulig. Vea skal også delta i verkstedet om sirkulær bruk av materialer ombord i M/S Bjørvika den 7. november, der hun skal snakke om regjeringens strategi for sirkulær økonomi.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Verksted: Innspill til regjeringens strategi for sirkulær økonomi

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Regjeringen skal komme med en ny nasjonal strategi om sirkulær økonomi, og man vil i dette verkstedet få mulighet til å gi innspill til strategien som regjeringen skal utarbeide. Hvilke barrierene møter dere i i bransjen dere er en del av, hvor i verdikjeden møter dere dette problemet, og hvordan kan politiske rammevilkår bidra til […]

Bygg, anlegg og materialer Sirkulær økonomi
Les mer

De neste stegene for utslippsfri varelevering i byene

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Elektriske varebiler kommer nå for fullt. Mange transportører er godt i gang med utslippsfri varelevering. Regjeringen har vedtatt at det skal stilles krav til nullutslipp i leveranser til det offentlige, og blant annet Oslo kommune stiller krav i sine innkjøp. Hva gjenstår for at også private og næringsliv velger utslippsfrie leveranser?

Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen