Marit Flinder Roscher-Nielsen

Marit Flinder Roscher-Nielsen

Corporate communication and sustainability manager, Elkem ASA

Marit Flinder Roscher-Nielsen jobber som bærekraft- og kommunikasjonsrådgiver i Elkem, blant annet med ansvar for bærekraftsrapportering. Marit jobber også med klimarisiko og Elkems mål om å redusere fossile utslipp mot 2030. Hun er styreleder i det nystartede Norsk Biokullnettverk, som samler aktører fra landbruket, avfallsbransjen og industrien. Roscher-Nilesen vil delta i sesjonen som handler om hvordan vi skal bruke landarealer bærekraftig.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Avfall, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig? (partly in English)

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Vi må fase ut fossilt råstoff og bruke biomasse, for eksempel skog og alger, for å nå klimamålene. Hvordan skal vi få til bærekraftig bruk av disse ressursene? I dette programpunktet ser vi på IPCCs nye spesialrapport om bruk av landarealer og -ressurser, rammebetingelser og aktuelle bioøkonomiaktører i Norge.

Bioøkonomi Fornybar energi Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen