Marianne Tronstad Lund

Marianne Tronstad Lund

Senior Researcher CICERO

Marianne Tronstad Lund er klima- og atmosfæreforsker ved CICERO Senter for Klimaforskning og har doktorgrad fra Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo. Til daglig jobber Marianne med å beregne hvordan våre aktiviteter og utslipp fra ulike økonomiske sektorer påvirker klima, med særlig fokus på transportsektoren og arealbruksendringer. 

Trykk på tittelen under for å lese mer

Er grønn vekst mulig?

Hovedscenen

Kan vi sikre velstand og velferd, samt skape et bedre liv for alle menneskene på jorda innenfor økosystemets evne til å levere det vi trenger, og i tråd med karbonbudsjettet? Vi undersøker saken sammen med eksperter på biologisk mangfold, sirkulærøkonomi, sosioøkonomisk rettferdig omstilling og energy transition for å få et helhetlig bilde.

Bioøkonomi Fornybar energi Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen