Liv-Elisif Kalland

Liv-Elisif Kalland

Rådgiver transport og hydrogen, ZERO

Liv-Elisif har en mastergrad fra Universitetet i Oslo ved program for Materialer, energi og nanoteknologi. Her fordypet hun seg i materialer til blant annet brenselceller som hun også tar en doktorgrad i. Hun har fartstid fra universitetstyret og har tidligere jobbet i Klimaavdelingen ved Miljødirektoratet.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Fremtidens tungtransport kommer nå

Scene 2

Hvordan kan varetransporten bli utslippsfri hele veien fra fabrikken og hjem til deg? Her viser vi frem prosjekter og aktører som er godt i gang med løsninger på denne utfordringen, og diskuterer barrierene for å realisere en nødvendig omstilling i hele sektoren.

Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen