Lene Westgaard-Halle

Lene Westgaard-Halle

Stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomitéen (H)

Lene Westgaard-Halle er stortingsrepresentant for Høyre og medlem i energi- og miljøkomitéen. Hun har utdannings fra jus og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og University of Oxford. Hun har tidligere vært kommunikasjonsrådgiver i Kommunalbanken, politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe og seniorrådgiver i ZERO med ansvar for fagområdet finans. Hun har hatt en rekke verv i politikken, blant annet som leder for Vestfold Høyre.

Westgaard-Halle skal delta i sesjonen «Hvordan skal vi bygge vindkraft på land?».

Trykk på tittelen under for å lese mer

Hvordan skal vi bygge vindkraft på land?

Scene 2

Norge og EU skal fase ut all bruk av fossil energi innen 2050. Da trenger vi mer fornybar energi, også her til lands. Noe av dette vil komme fra vindkraft på land. Med Nasjonal Ramme har vi et nytt kunnskapsgrunnlag, men den løser ikke konfliktene rundt blant annet turområder, biologisk mangfold og lokal medvirkning. Finnes […]

Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen