Lene Westgaard-Halle

Lene Westgaard-Halle

Stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomitéen (H)

Lene Westgaard-Halle er stortingsrepresentant for Høyre og medlem i energi- og miljøkomitéen. Hun har utdannings fra jus og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og University of Oxford. Hun har tidligere vært kommunikasjonsrådgiver i Kommunalbanken, politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe og seniorrådgiver i ZERO med ansvar for fagområdet finans. Hun har hatt en rekke verv i politikken, blant annet som leder for Vestfold Høyre.

Westgaard-Halle skal delta i sesjonen «Hvordan skal vi bygge vindkraft på land?».

Trykk på tittelen under for å lese mer

Omstilling til fornybar luftfart (partly in English)

Hovedscenen

Luftfarten er en global klimaversting, og må elektrifiseres og ta i bruk bærekraftig biodrivstoff. Hvordan kan vi stimulere til økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff til luftfart, og når kommer de første elflyene? Vi ser på hvordan vi kan få fortgang i omstillingen, og hvilke politiske virkemidler som må til.

Fornybar energi Transport
Les mer

Hvordan skal vi bygge vindkraft på land?

Scene 2

Norge og EU skal fase ut all bruk av fossil energi innen 2050. Da trenger vi mer fornybar energi, også her til lands. Noe av dette vil komme fra vindkraft på land. Med Nasjonal Ramme har vi et nytt kunnskapsgrunnlag, men den løser ikke konfliktene rundt blant annet turområder, biologisk mangfold og lokal medvirkning. Finnes […]

Fornybar energi
Les mer

Hvordan skal vi få fart på Norges nye offshore-eventyr?

Hovedscenen

I snart ti år har vi snakket om at vindkraft til havs kan bli et stort marked for norsk maritim kompetanse. Samtidig pågår det stor utbygging av vindkraft til havs – i andre land. Står vi på kaia mens skipet seiler? Vi diskuterer hvordan Norge kan få 1GW havvind i 2025.

Finans Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen