Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant Energi- og miljøkomiteen (SV)

Lars Haltbrekken er medlem av Energi- og miljøkomiteen (2017-2021) og representerer Sosialistisk Venstreparti (SV). Han er stortingsrepresentant nr. 8 for Sør-Trøndelag for SV i perioden 2017-2021. Han var varameldem i Valgkomiteen fra oktober 2017 til februar 2018. Han har tidligere vært leder av Natur og Ungdom, rådgiver for Norsk Bonde- og Småbruklag og leder i Naturvernforbundet.

Haltbrekken skal delta i debatt i sesjonene «Avfall, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig?» og «Hvordan skal vi få fart på Norges nye offshore-eventyr?».

Trykk på tittelen under for å lese mer

Hvordan skal vi bygge vindkraft på land?

Scene 2

Norge og EU skal fase ut all bruk av fossil energi innen 2050. Da trenger vi mer fornybar energi, også her til lands. Noe av dette vil komme fra vindkraft på land. Med Nasjonal Ramme har vi et nytt kunnskapsgrunnlag, men den løser ikke konfliktene rundt blant annet turområder, biologisk mangfold og lokal medvirkning. Finnes […]

Fornybar energi
Les mer

Avfall, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig? (partly in English)

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Vi må fase ut fossilt råstoff og bruke biomasse, for eksempel skog og alger, for å nå klimamålene. Hvordan skal vi få til bærekraftig bruk av disse ressursene? I dette programpunktet ser vi på IPCCs nye spesialrapport om bruk av landarealer og -ressurser, rammebetingelser og aktuelle bioøkonomiaktører i Norge.

Bioøkonomi Fornybar energi Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen