Lan Marie Nguyen Berg

Lan Marie Nguyen Berg

Byråd for miljø og samferdsel Oslo (MDG)

Siden 2015 har Lan vært byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Hun har vært med å drive det grønne prosjektet i Oslo med et høyere tempo enn hva man trodde var mulig. Lan har hatt flere aktive år i miljøbevegelsen før hun ble med i De Grønne, hvor hun har fokusert på internasjonal klimapolitikk, klimatilpasning i land i sør og solidaritet. I tillegg har hun arbeidet med klimaforskning for CICERO og UiO.

Lan skal delta på sesjonen «Oslo Miljøhovedstad» på hovedscenen den 6. november.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Oslo Miljøhovedstad – fra miljøhovedstad til utslippsfri by i 2030

Hovedscenen

ZERO er stolt samarbeidspartner av Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019, og Zerokonferansen er en del av miljøhovedstadsårets offisielle program. Gjennom hele året har Oslo Business Region (OBR) ledet arbeidet med Miljøhovedstadens næringslivsprogram og vil sammen med ZERO gi deltakerne den store finalen på Zerokonferansen 2019. – Hva har vært årets grønne overraskelser og gjennombrudd? Hvilke selskaper […]

Kommune og forvaltning
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen