Lan Marie Nguyen Berg

Lan Marie Nguyen Berg

Byråd for Miljø og Samferdsel Oslo (MDG)

Siden 2015 har Lan vært byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Hun har vært med å drive det grønne prosjektet i Oslo med et høyere tempo enn hva man trodde var mulig. Lan har hatt flere aktive år i miljøbevegelsen før hun ble med i De Grønne, hvor hun har fokusert på internasjonal klimapolitikk, klimatilpasning i land i sør og solidaritet. I tillegg har hun arbeidet med klimaforskning for CICERO og UiO.

Lan skal delta på to ulike programsesjoner på hovedscenen den 6. november, «Oslo Miljøhovedstad» og «Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger».

Trykk på tittelen under for å lese mer

Oslo Miljøhovedstad 2019

Hovedscenen

ZERO er stolt samarbeidspartner av Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019, og Zerokonferansen er en del av miljøhovedstadsårets offisielle program. Gjennom hele året har Oslo Business Region (OBR) ledet arbeidet med Miljøhovedstadens næringslivsprogram og vil sammen med ZERO gi deltakerne den store finalen på Zerokonferansen 2019. – Hva har vært årets grønne overraskelser og gjennombrudd? Hvilke selskaper […]

Kommune og forvaltning
Les mer

Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger

Hovedscenen

Klimakrav i anskaffelser har gitt Norges største klimasuksess: nullutslippsferger. Dette har plassert norsk maritim industri i verdenstoppen på nullutslippsløsninger. Alle anskaffelser er lovpålagt å etterspørre klimavennlige løsninger. Dette gir viktige markeder for nye klimaløsninger som fossilfrie anleggsplasser og utslippsfrie busser. Hvilke lignende suksesser kommer i kjølvannet av fergene?

Bygg, anlegg og materialer Finans Industri Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen