Kristin Linnerud

Kristin Linnerud

Senior Researcher CICERO

Kristin Linnerud er professor i fornybar energi ved Høgskulen Vestlandet (HVL) og seniorforsker ved CICERO senter for klimaforskning. Hun har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole og mastergrad i finans fra London School of Economics (LSE). Siden 2008 har hun forsket på energi- og klimapolitikk og bærekraftig utvikling. Linnerud har også 12 års erfaring fra kraftsektoren, blant annet som styremedlem i Sogn og Fjordane Energi der hun representerte kraftselskapet BKK.

Linnerud skal delta i sesjonen «Hvordan skal vi bygge vindkraft på land?», hvor hun skal snakke om prosessen med å få konsesjoner samt i hvilken grad lokal medvirkning påvirker utbyggingen av vindkraft. 

Trykk på tittelen under for å lese mer

Hvordan skal vi bygge vindkraft på land?

Scene 2

Norge og EU skal fase ut all bruk av fossil energi innen 2050. Da trenger vi mer fornybar energi, også her til lands. Noe av dette vil komme fra vindkraft på land. Med Nasjonal Ramme har vi et nytt kunnskapsgrunnlag, men den løser ikke konfliktene rundt blant annet turområder, biologisk mangfold og lokal medvirkning. Finnes […]

Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen