Kristin Holter

Kristin Holter

Miljøkoordinator Ruter AS

Kristin Holter jobber med bærekraft i Ruter, og vil presentere hovedfunn fra Ruters verdikjedeanalyse av Ruters busser. Verdikjedeanalysen ble gjennomført for å gi Ruter et kunnskapsgrunnlag for målrettet arbeid med sirkularitet og leverandøroppfølging. Holter har en mastergrad i menneskerettigheter og har snart 20 års erfaring i arbeid med næringsliv og bærekraft.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Gjennombrudd for elektriske busser

Skaterampa

2019 er det store gjennombruddsåret for elektriske busser i Norge. Over 170 elbusser er nå satt i drift i flere byer. Hvor går veien videre for å gjøre hele buss-sektoren og kollektivtrafikken utslippsfri i alle byer? Hvordan kan bussanbud bidra til mer bærekraftig batteriproduksjon og materialbruk i hele verdikjeden?

Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen