Klaus Schöffel

Klaus Schöffel

Forskningsdirektør og Vice President, Norner

Klaus Schöffel har under mesteparten av sin profosjonelle karriere jobbet med industriell R&D innenfor miljøteknologi. Han var 15 år i Norsk Hydro, hvor han, i tillegg til andre roller, hadde overansvaret for Catalysis and New Energy forskning. Under hans tid hos Norske Skog hadde han en posisjon som Vice President Corporate Energy og CEO av Norske Skog sitt biofuels selskap Xynergo. Som Vice President Technology i Gassnova SF var han ansvarlig for det administrative av det statlige CLIMIT fondet for R&D, knyttet til CCS teknologi. Før han ble VIce President R&D for Norner holdt han en ledelsesstilling i SINTEF Industry and Teknova. Han har sin doktograd fra Freie Universität Berlin i fysisk kjemi.

Schöffel skal snakke under sesjonen «Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon».

Trykk på tittelen under for å lese mer

Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon (partly in English)

Skaterampa

Karbon kan fanges og gjenbrukes i produksjon av nye produkter og drivstoff. Kan vi gjøre dette på en sirkulær og bærekraftig måte, eller utsetter vi bare utslippet? Kan syntetisk drivstoff erstatte fossilt drivstoff i luftfart, skipsfart og transport? Vi presenterer nye sirkulære verdikjeder, og vi ser nærmere på e-fuels, power-to-X og karbonfangst og -bruk.

Bioøkonomi Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen