Kjetil Lund

Kjetil Lund

Direktør, NVE

Kjetil Lund er fra april 2019 direktør i Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Før dette var han byråd for næring og eierskap i Oslo kommune i to år. Han har erfaring fra Finansdepartementet, Norges Bank og Statkraft, og han har tidligere vært styreleder i Ruter og jobbet for Verdensbanken og Det grønne klimafondet. Lund har økonomiutdanning fra Universitetet i Bergen.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Hvordan skal vi bygge vindkraft på land?

Scene 2

Norge og EU skal fase ut all bruk av fossil energi innen 2050. Da trenger vi mer fornybar energi, også her til lands. Noe av dette vil komme fra vindkraft på land. Med Nasjonal Ramme har vi et nytt kunnskapsgrunnlag, men den løser ikke konfliktene rundt blant annet turområder, biologisk mangfold og lokal medvirkning. Finnes […]

Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen