Kjetil Bragli Alstadheim

Kjetil Bragli Alstadheim

Politisk kommentator, Dagens Næringsliv

Kjetil B. Alstadheim er politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Han har fulgt norsk og internasjonal klimapolitikk som journalist og kommentator siden klimaforhandlingene i Kyoto i 1997 og har skrevet boken «Klimaparadokset». Alstadheim skal delta i en panelsamtale sammen med et par andre politiske kommentatorer i sesjonen «Det umulige som ble mulig» i plenum på hovedscenen 7.november kl. 9.00-09.45.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Det umulige som ble mulig

Hovedscenen

Modig lederskap er stadig mer aktuelt, særlig innen klimapolitikk. Det kan være både utfordrende og upopulært å lede klimapolitikken fremover. Gjennom enkelthistorier vil vi i denne sesjonen få innblikk i hvordan modige politikere har jobbet for å få det umulige til å bli mulig.

Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen