Kjetil Bøhn

Kjetil Bøhn

CEO Quantafuel

Kjetil Bøhn er grunnleggeren av Agrinos AS, et ledende biologisk selskap innenfor landbrukssektoren med 150 ansatte i over 10 land. Han har tidligere vært CEO og Vice Chairman i styret av selskapet. Bøhn har vært en entreprenør i 15 år, og han har en master fra Norewgian Business School i Bergen. Bøhn har bred internasjonal erfaring fra flere styreposisjoner i både Norge og internasjonale selskap.

Bøhn skal snakke under sesjonen som omhandler sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon (partly in English)

Skaterampa

Karbon kan fanges og gjenbrukes i produksjon av nye produkter og drivstoff. Kan vi gjøre dette på en sirkulær og bærekraftig måte, eller utsetter vi bare utslippet? Kan syntetisk drivstoff erstatte fossilt drivstoff i luftfart, skipsfart og transport? Vi presenterer nye sirkulære verdikjeder, og vi ser nærmere på e-fuels, power-to-X og karbonfangst og -bruk.

Bioøkonomi Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen