Kåre Gunnar Fløystad

Kåre Gunnar Fløystad

N2Applied

Kåre Gunnar Fløystad jobber med å realisere det grønne skiftet gjennom N2 Applied. Han var inntil nylig fagsjef i ZERO, har jobbet for Innovasjon Norge og vært aktiv politiker for Senterpartiet. Han er odelsgutt og har melka kuer siden han var guttunge.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Avfall, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig? (partly in English)

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Vi må fase ut fossilt råstoff og bruke biomasse, for eksempel skog og alger, for å nå klimamålene. Hvordan skal vi få til bærekraftig bruk av disse ressursene? I dette programpunktet ser vi på IPCCs nye spesialrapport om bruk av landarealer og -ressurser, rammebetingelser og aktuelle bioøkonomiaktører i Norge.

Bioøkonomi Fornybar energi Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen