Isbrand Ho

Isbrand Ho

Managing Director, BYD Europe

Mr. Isbrand Ho is a Senior Director of BYD Company Limited, General Manager of BYD Auto Industry Company Limited and Managing Director of BYD, Europe B.V. (located in the NL). Mr Ho, born in Hong Kong, was educated in the US at San Diego State University, California, and held a range of senior management positions in the electronics industry, including four years as Sales and Marketing Director with Motorola. A theme of his career has been in delivering energy efficiency solutions to a range of industries. He joined BYD to head up its Europe operation in January 2013 and now heads a multi-skilled and multinational team of people based in Rotterdam. His responsibilities include sales of pure electric vehicles in the bus, taxi and forklift market sectors at present.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Gjennombrudd for elektriske busser

Skaterampa

2019 er det store gjennombruddsåret for elektriske busser i Norge. Over 170 elbusser er nå satt i drift i flere byer. Hvor går veien videre for å gjøre hele buss-sektoren og kollektivtrafikken utslippsfri i alle byer? Hvordan kan bussanbud bidra til mer bærekraftig batteriproduksjon og materialbruk i hele verdikjeden?

Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Den fjerde industrielle revolusjon – teknologi som gamechanger i transportsektoren

Hovedscenen

Norge skal halvere klimagassutslippene innen 2030, og innen 2050 skal vi bli et nullutslippssamfunn. Som største ikke-kvotepliktige utslippssektor vil transport måtte ta en hovedtyngde av reduksjonene, og raskest. Da må nullutslippsteknologi implementeres i all transport. Og når nullutslippsteknologi i økende grad blir tilgjengelig i all transport, endrer det premissene for planlegging av transportpolitikken. Nullutslippsteknologien er […]

Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen