Heikki Eidsvoll Holmås

Heikki Eidsvoll Holmås

Head of Wind Power, Multiconsult

Holmås er seksjonsleder for vindkraftseksjonen på Multiconsults Oslokontor og jobber med landbasert vindkraft og havvind, både nasjonalt og internasjonalt.

Holmås erfaring som stortingsrepresentant (2001-17) og utviklingsminister (2012-13), gir Holmås dyp, førstehåndskunnskap om politikkutforming og energipolitikk. I Multiconsult har han ledet utredningen av de samfunnsmessige ringvirkinger av Hywind Tampen og bidratt til utforming av den nye norske garantisatsingen for fornybarinvesteringer i utviklingsland. Som politiker har han stått bak forslagene som har ført til elektrifisering av Utsirahøyden, forbud mot oljefyr, norsk el- og hydrogenfergesatsingen, og målet om at alle biler skal være nullutslippsbiler fra 2025. Internasjonalt hadde Holmås en sentral rolle i kampanjen for å få på plass bærekraftsmål 7 om Fornybar energi til alle innen 2030.

Ved siden av sitt arbeid i Multiconsult, er Holmås styreleder for Frivillighet i Norge, styreleder i Plan International Norge, fungerer i styret for Elbilforeningen i Norge (verdens største EV-eiergruppe), og er medlem av den offentlige utredningen for å foreslå ny valglov for Norge.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Hvordan kan Norge bidra til at havvind tar av i vekstøkonomier? (in English)

Scene 2

Havvind kan nå klare seg uten subsidier i Europa. Den store veksten i energietterspørsel skjer imidlertid andre steder. Hva skal til for at havvind skal ta av i vekstøkonomiene, og hvordan kan Norge og norske aktører bidra til en raskere utvikling av disse markedene?

Finans Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen