Håvard Wollan

Håvard Wollan

Admin.dir Biokraft AS

Trykk på tittelen under for å lese mer

Banebrytende selskaper i det grønne Norge

Hovedscenen

Hva er status og utsikter for grønn næringsutvikling og grønn eksport i Norge? På oppdrag fra ZERO og Eksportkreditt Norge presenterer Menon Economics en helt ny analyse av norsk næringsliv, bransje for bransje. I denne sesjonen skal vi også høre fra fremoverlente selskaper som jobber med løsninger som kan gi oss utslippsfrie industriprodukter, transporttjenester, bygg og […]

Bioøkonomi Bygg, anlegg og materialer Finans Industri Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen