Harald Moskvil

Harald Moskvil

Landbrukspolitiske talsperson MDG

Harald Moskvil er økobonde, økonom og selvstendig næringsdrivende. Han har vært aktiv i MDG Horten og MDG Vestfold fra høsten 2014, og er i dag gruppeleder i Vestfold og Telemark fylkesting, sitter i Fylkesutvalget og Hovedutvalg for Plan, areal og klima. Harald var også førstekandidat fra Vestfold MDG i stortingsvalget 2017, og er i dag landbrukspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne. Moskvil skal delta i en politisk debatt som handler om hvordan vi kan bruke landarealer bærekraftig.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Avfall, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig? (partly in English)

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Vi må fase ut fossilt råstoff og bruke biomasse, for eksempel skog og alger, for å nå klimamålene. Hvordan skal vi få til bærekraftig bruk av disse ressursene? I dette programpunktet ser vi på IPCCs nye spesialrapport om bruk av landarealer og -ressurser, rammebetingelser og aktuelle bioøkonomiaktører i Norge.

Bioøkonomi Fornybar energi Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen