Håkan Jönsson

Håkan Jönsson

Business Director, Iveco North Europe & Baltics

Håkan Jönsson er administrerende direktør for IVECO i Norden og Baltikum og ansvarlig for IVECOs kjøretøysprogram fra varebiler til tunge lastebiler og busser. Han har tidligere vært stasjonert i Tyskland der han var ansvarlig for Daimler busser i Norden, Baltikum, Øst-europa, Russland og Sentral-Asia.

Håkan skal delta i sesjonen «Fremtidens tungtransport kommer nå». Her skal han snakke om hvordan IVECO kan bidra til å øke antallet klimanøytrale kjøretøy i Norden gjennom sitt brede utvalg av biogasskjøretøy men også gjennom sitt nye Joint Venture for batteri- og hydrogenelektriske lastebiler.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Fremtidens tungtransport kommer nå

Scene 2

Hvordan kan varetransporten bli utslippsfri hele veien fra fabrikken og hjem til deg? Her viser vi frem prosjekter og aktører som er godt i gang med løsninger på denne utfordringen, og diskuterer barrierene for å realisere en nødvendig omstilling i hele sektoren.

Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen