Guro Hauge

Guro Hauge

Fagansvarlig bygg og materialer, ZERO

Guro Hauge er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo. Hun har tidligere jobbet i miljøbevegelsen, blant annet som leder av Bellonas klima- og energiavdeling. Guro var daglig leder av Lavenergiprogrammet før hun begynte i ZERO. I ZERO jobber hun med plast, bygg og materialer.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Verksted: Innspill til regjeringens strategi for sirkulær økonomi

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Regjeringen skal komme med en ny nasjonal strategi om sirkulær økonomi, og man vil i dette verkstedet få mulighet til å gi innspill til strategien som regjeringen skal utarbeide. Hvilke barrierene møter dere i i bransjen dere er en del av, hvor i verdikjeden møter dere dette problemet, og hvordan kan politiske rammevilkår bidra til […]

Bygg, anlegg og materialer Sirkulær økonomi
Les mer

Kan klimakrav til byggematerialer styrke konkurransekraften i norsk byggenæring?

Skaterampa

Regjeringen vurderer å stille krav til klimagassutslipp fra materialer i bygg i TEK2020. Kan dette gi norske produkter lavere klimafotavtrykk enn importerte varer? Vi får høre fra norske bedrifter som ser på klimakrav som et mulig konkurransefortrinn og hører fra politikerne om muligheter og utfordringer ved å stille klimakrav til nye bygg.

Bygg, anlegg og materialer Finans Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen