Gunnhild Søgaard

Gunnhild Søgaard

Avdelingsleder NIBIO

Gunnhild er leder for Avdeling skog og klima ved NIBIO. De har ansvar for å utføre beregningene knyttet til skog og annen arealbruk (arealbrukssektoren, LULUCF) i det nasjonale klimagassregnskapet under FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen, og Gunnhild har ledet det arbeidet siden 2012. Gunnhild har en doktorgrad i skog fra NMBU, med fokus på granas tilpasningsevne til et endret klima. Senere, foruten å arbeide med klimagassregnskapet, har hun blant annet arbeidet en del med klimatiltak i skogbruket.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Avfall, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig? (partly in English)

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Vi må fase ut fossilt råstoff og bruke biomasse, for eksempel skog og alger, for å nå klimamålene. Hvordan skal vi få til bærekraftig bruk av disse ressursene? I dette programpunktet ser vi på IPCCs nye spesialrapport om bruk av landarealer og -ressurser, rammebetingelser og aktuelle bioøkonomiaktører i Norge.

Bioøkonomi Fornybar energi Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen