Gisle Løhre Johansen

Gisle Løhre Johansen

Executive Vice President Speciality Cellulose and Fine Chemicals, Borregaard

Gisle Løhre Johansen er utdannet cand.scient i naturstoffkjemi fra NTNU i 1985 og har etter seks år i en gründerbedrift i Trondheim siden 1991 innehatt ulike stillinger innen FoU, forretningsutvikling og produksjon i Borregaard. Han er nå direktør for Fine Chemicals og Specialty Cellulose og sitter i styret for Prosess 21 der han også leder spesialistgruppen for Biobasert Prosessindustri. Johansen vil delta på sesjonen som tar for seg hvordan vi skal bruke landarealer bærekraftig.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Avfall, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig? (partly in English)

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Vi må fase ut fossilt råstoff og bruke biomasse, for eksempel skog og alger, for å nå klimamålene. Hvordan skal vi få til bærekraftig bruk av disse ressursene? I dette programpunktet ser vi på IPCCs nye spesialrapport om bruk av landarealer og -ressurser, rammebetingelser og aktuelle bioøkonomiaktører i Norge.

Bioøkonomi Fornybar energi Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen