Geir Rossebø

Geir Rossebø

Rådgiver, Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune

Geir Rossebø arbeider som rådgiver med klima- og miljøkrav i Oslo kommunes anskaffelser. Det viktigste arbeidsområdet hans er mobilitet og hvordan kommunen kan bruke sin innkjøpsmakt for å realisere byrådets miljø- og klimapolitikk. Han har tidligere erfaring som forskningstekniker ved NMBU, innenfor temaene fornybar energi og skogøkonomi.

Rossebø skal delta i parallellsesjonen med tittelen «De neste stegene for utslippsfri varelevering» den 6. november. Han vil fortelle hvordan kommunen arbeider for å få sine leverandører over på klimavennlige transportløsninger.

Trykk på tittelen under for å lese mer

De neste stegene for utslippsfri varelevering i byene

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Elektriske varebiler kommer nå for fullt. Mange transportører er godt i gang med utslippsfri varelevering. Regjeringen har vedtatt at det skal stilles krav til nullutslipp i leveranser til det offentlige, og blant annet Oslo kommune stiller krav i sine innkjøp. Hva gjenstår for at også private og næringsliv velger utslippsfrie leveranser?

Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen