Geir Brekke

Geir Brekke

Senioringeniør, Statkraft

Geir Brekke har lang erfaring fra design, utvikling og oppstart av nye industrielle prosesser innenfor energi- og metallindustri og fra kjemisk/farmasøytisk industri. Han har også lang erfaring med å lede norske og utenlandske forskerteam. Geir jobber for tiden i Statkraft sin hydrogenavdeling med nye prosjekter relatert til brenselceller og fornybar hydrogen, inn mot industri, energi og transport.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Verksted: Hvordan skaper vi lønnsomhet for industriell bruk av hydrogen?

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Hvordan kan store industriaktører erstatte dagens fossile innsatsfaktorer med fornybart hydrogen? I dette verkstedet skal vi diskutere mulige virkemidler som bidrar til forretningsmodeller og tidligmarkeder for lønnsom bruk av hydrogen i industrien. Før vi starter diskusjonen får vi høre hvordan Statkraft, Celsa, Yara og Tizir jobber med industriell bruk av hydrogen.

Industri
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen