Gaute Eiterjord

Gaute Eiterjord

Leder Natur og Ungdom

Gaute Eiterjord er 23 år og kommer fra Stavanger. Han har vært aktiv i Natur og Ungdom siden 2010, og sittet i organisasjonens sentralstyre siden januar 2014 som sentralstyremedlem, nestleder og leder. Der har han jobbet med et bredt utvalg av saker, blant annet samferdsel, jordbruk, fiskeri, oljeboring og gruvedrift. Han har også arbeidet i Norsk Bonde- og småbrukarlag med rekruttering til landbruket. Januar 2018 ble han leder i Natur og Ungdom, og har i sin tid som leder arbeidet med blant annet klimasøksmålet mot staten og skolestreikene for klima.

Gaute skal delta på sesjonen «Det umulige som ble mulig» og skal snakke om hvordan beslutningstakerne som er på konferansen bør vise modig lederskap for å følge opp ungdommens klimaopprør.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Det umulige som ble mulig

Hovedscenen

Modig lederskap er stadig mer aktuelt, særlig innen klimapolitikk. Det kan være både utfordrende og upopulært å lede klimapolitikken fremover. Gjennom enkelthistorier vil vi i denne sesjonen få innblikk i hvordan modige politikere har jobbet for å få det umulige til å bli mulig.

Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen