Francois Sammut

Francois Sammut

Director Carbon Limits

Francois Sammut er direktør av Carbon Limits AS og han spesialiserer seg innen fornybar energi, klimaendringer, ren produksjon og avfallshåndtering. Han har ledet prosjekter for regjeringsgrupper, internasjonal finans institusjoner og private selskaper i over 30 industrielle og kommersielle sektorer.

Sammut skal bidra i sesjonen om «Avfall, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig?» der han skal snakke om Norge og landets ressurspotensiale for bruk av avfall og rester til biogass.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Avfall, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig? (partly in English)

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Vi må fase ut fossilt råstoff og bruke biomasse, for eksempel skog og alger, for å nå klimamålene. Hvordan skal vi få til bærekraftig bruk av disse ressursene? I dette programpunktet ser vi på IPCCs nye spesialrapport om bruk av landarealer og -ressurser, rammebetingelser og aktuelle bioøkonomiaktører i Norge.

Bioøkonomi Fornybar energi Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen