Francesco Cherubini

Francesco Cherubini

Direktør ved program for Industriell Økologi NTNU

Professor Francesco Cherubini er direktør av Industrial Ecology Programme hos NTNU. Hans interesseområder for forskning omhandler bærekraftsanalyser for klima, skadebegrensning av klimaforandringene og bærekraftig bruk av land. Cherubini sin forskning har blitt lagt frem i viktige tidsskrifter og han har samarbeidet i prosjekter med både næringslivet og politiske aktører. Han var ledende forfatter i IPCC Special Report on Climate Change and Land, han er medledende av the Global Warming Task Force of the UNEP-SETAC Lufe-Cycle Initiativ, og han er medlem av styringskomitèen av kommisjonen for Geography for Future Earth.

Cherubini skal snakke i sesjonen «Avfall, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig?» der han skal presentere IPCCs spesialrapport om bruk av land.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Avfall, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig? (partly in English)

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Vi må fase ut fossilt råstoff og bruke biomasse, for eksempel skog og alger, for å nå klimamålene. Hvordan skal vi få til bærekraftig bruk av disse ressursene? I dette programpunktet ser vi på IPCCs nye spesialrapport om bruk av landarealer og -ressurser, rammebetingelser og aktuelle bioøkonomiaktører i Norge.

Bioøkonomi Fornybar energi Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen