Sol, vind og vann – slik utkonkurrerer vi kull

Sol, vind og vann – slik utkonkurrerer vi kull

Vi må kutte utslipp fra bruk av kullkraft med 60% innen 2030 for å nå 1,5-gradersmålet. Ni av ti planlagte kullkraftverk er i vekstøkonomier, og energisektoren er allerede den største kilden til menneskeskapte klimaendringer. Samtidig må vi produsere mer fornybar strøm fordi vi skal elektrifisere transport og industri. Norsk næringsliv kan skape arbeidsplasser og kutte utslipp ved å ta en posisjon i de nye markedene for sol- og vindkraft på land og til havs. På Zerokonferansen samler vi internasjonale og norske investorer, energiselskaper og politikere for å utforske hvordan vi kan utkonkurrere kull – både i Europa og globalt.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Tunga på vektskåla: Hvordan kull kan utkonkurreres i vekstøkonomier

Skur 13

Fornybar energi utkonkurrer kull i stadig flere markeder, men fortsatt bygges det flere nye kullkraftverk enn det legges ned. Allerede neste år må det bli full stans i byggingen av nye kullkraftverk, sier FNs generalsekretær. Hva kan myndigheter og selskaper gjøre for å utkonkurrere kull raskt nok til å unngå katastrofale klimaendringer?

Finans Fornybar energi

Hva kan vi lære av Danmarks havvind-suksess?

Skur 13

I snart ti år har vi snakket om at vindkraft til havs kan bli et stort marked for norsk maritim kompetanse. Samtidig pågår en rivende utvikling og utbygging av vindkraft til havs – i andre land. Går toget mens vi står på stasjonen?

Fornybar energi

Virkemidlene som gir oss 3GW havvind i Norge i 2030

Skur 13

Ved å satse på flytende og bunnfast havvind, kan Norge være med på å utvikle framtidas utslippsfrie kraftsystem globalt. Hvordan skal vi skape marked og forretningsmodeller som muliggjør dette? Vi dykker ned i verktøykassa og diskuterer eksisterende og konkrete virkemiddelforslag.

Finans Fornybar energi

Hvordan kan Norge bidra til at havvind tar av i vekstøkonomier?

Skur 13

Havvind kan nå klare seg uten subsidier i Europa. Den store veksten i energietterspørsel skjer imidlertid andre steder. Hva skal til for at havvind skal ta av i vekstøkonomiene, og hvordan kan Norge og norske aktører bidra til en raskere utvikling av disse markedene?

Finans Fornybar energi

Vindkraft – men ikke i vår bakhage?

Skur 13

Mens EU skal avslutte bruken av fossil energi innen 2050, diskuterer vi i Norge hvor mye vindkraft vi skal ha på land. Trenger vi nye grep som tar mer hensyn til biodiversitet og lokale forhold, eller løser Nasjonal ramme for vindkraft problemet?

Fornybar energi

Kan vi kjøpe oss til en verden full av gode klimaløsninger?

Skur 13

Klimakrav til næringslivet gjennom anskaffelser og reguleringer gir konkurranse om å levere de beste klimaløsningene, som igjen gir innovasjon og grønn konkurransekraft, med løsninger Norge kan eksportere til verden. Klimakrav har for eksempel vært den store suksessfaktoren for nullutslippsferger. Hvordan kan dette kopieres til alle andre bransjer?

Bioøkonomi Bygg, anlegg og materialer Finans Fornybar energi Hydrogen Industri Klimakommunikasjon og -ledelse Transport

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen