Even Winje

Even Winje

Seniorøkonom Menon

Even Winje er seniorøkonom i Menon Economics. Han har bred erfaring med analyser i skjæringspunktet mellom politikk og markedet, blant annet fra Energi og vannressursavdelingen i Olje- og energidepartementet. Even er utdannet samfunnsøkonom med master fra Universitet i Oslo med spesialisering innen blant annet internasjonal handel. I Menon jobber han hovedsakelig med energirelaterte prosjekter herunder markedsanalyser, nærings- og verdiskapingsanalyser, regulering og samfunnsøkonomiske analyser.

Winje skal delta i sesjonen om «Banebrytende selskaper i det grønne Norge» der han skal presentere en ny rapport fra Menon i samarbeid med ZERO og Eksportkreditt om «Det grønne Norge».

Trykk på tittelen under for å lese mer

Banebrytende selskaper i det grønne Norge

Hovedscenen

Hva er status og utsikter for grønn næringsutvikling og grønn eksport i Norge? På oppdrag fra ZERO og Eksportkreditt Norge presenterer Menon Economics en helt ny analyse av norsk næringsliv, bransje for bransje, og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer for å diskutere grønne eksportmuligheter. Vi skal vi også høre fra fremoverlente selskaper som jobber med […]

Bioøkonomi Bygg, anlegg og materialer Finans Industri Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen