Erlend Bjerkestrand

Erlend Bjerkestrand

Seniorrådgiver NVE

Erlend Bjerkestrand er samfunnsgeograf, og arbeider som seniorrådgiver i NVE. Han har snart ti års fartstid i konsesjonsavdelingen, og har siden 2017 vært prosjektleder for NVEs arbeid med et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Bjerkestrand skal delta på programsesjonen «Vindkraft – men ikke i vår bakhage?» og redegjøre for NVEs syn på hvor man kan bygge vindturbiner med større hensyn til biodiversitet og lokale forhold.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Hvordan skal vi bygge vindkraft på land?

Scene 2

Norge og EU skal fase ut all bruk av fossil energi innen 2050. Da trenger vi mer fornybar energi, også her til lands. Noe av dette vil komme fra vindkraft på land. Med Nasjonal Ramme har vi et nytt kunnskapsgrunnlag, men den løser ikke konfliktene rundt blant annet turområder, biologisk mangfold og lokal medvirkning. Finnes […]

Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen