Erlend Bjerkestrand

Erlend Bjerkestrand

Seniorrådgiver NVE

Erlend Bjerkestrand er samfunnsgeograf, og arbeider som seniorrådgiver i NVE. Han har snart ti års fartstid i konsesjonsavdelingen, og har siden 2017 vært prosjektleder for NVEs arbeid med et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Bjerkestrand skal delta på programsesjonen «Vindkraft – men ikke i vår bakhage?» og redegjøre for NVEs syn på hvor man kan bygge vindturbiner med større hensyn til biodiversitet og lokale forhold.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen