Erik Gathen

Erik Gathen

Prosjektleder i Klima Østfold

Erik Skarshaug Gathen leder Klima Østfold-prosjektet Innkjøp av klimaløsninger. Prosjektet tilbyr innkjøpsbistand for kommuner og fylkeskommuner i Østfold og Vestfold i kjøretøy- og transportintensive anskaffelser for å finne gode klimaløsninger. Gathen er utdannet kjemiingeniør med mastergrad i fornybar energi, og har også studert statsvitenskap.

Gathen skal delta i sesjonen «Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger», og skal forteller om sine erfaringer som prosjektleder og innkjøpsveileder i Klima Østfold.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger

Hovedscenen

Klimakrav i anskaffelser har gitt Norges største klimasuksess: nullutslippsferger. Dette har plassert norsk maritim industri i verdenstoppen på nullutslippsløsninger. Alle anskaffelser er lovpålagt å etterspørre klimavennlige løsninger. Dette gir viktige markeder for nye klimaløsninger som fossilfrie anleggsplasser og utslippsfrie busser. Hvilke lignende suksesser kommer i kjølvannet av fergene?

Bygg, anlegg og materialer Finans Industri Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen