Dagfinn Neteland

Dagfinn Neteland

Administrerande direktør Fjord1

Dagfinn Neteland (59) er Administrerende direktør i Fjord1 ASA. Han er utdannet ingeniør, med tilleggsutdanning innen økonomi. Neteland har tidligere vært regionsleder i Nordea, og konsernsjef i HSD ASA (senere Tide ASA). I tillegg har han vært administrerende direktør i Gjensidige Vest, samt konserndirektør i Gjensidige Forsikring.

Neteland skal bidra på sesjonen «Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger» den 6. november.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger

Hovedscenen

Klimakrav i anskaffelser har gitt Norges største klimasuksess: nullutslippsferger. Dette har plassert norsk maritim industri i verdenstoppen på nullutslippsløsninger. Alle anskaffelser er lovpålagt å etterspørre klimavennlige løsninger. Dette gir viktige markeder for nye klimaløsninger som fossilfrie anleggsplasser og utslippsfrie busser. Hvilke lignende suksesser kommer i kjølvannet av fergene?

Bygg, anlegg og materialer Finans Industri Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen