Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten

Generalsekretær Kirkens Nødhjelp, tidligere KRF

Dagfinn Høybråten startet som Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp 1. april 2019. Høybråten har en klar kirkelig forankring, og har erfaring fra arbeid med bistandsspørsmål både nasjonalt og internasjonalt, blant annet som mangeårig styreleder for Den globale vaksinealliansen (Gavi). Han kommer fra stillingen som generalsekretær i Nordisk ministerråd. Han har lang fartstid fra Storting og regjering, blant annet som helseminister, arbeids- og sosialminister, visepresident i Stortinget og medlem av Stortingets utenrikskomité. Han har vært partileder og parlamentarisk leder i KrF. Han har ledet trygdeetaten i Norge, vært rådmann og direktør i kommunenes interesseorganisasjon KS. Høybråten er i dag også leder av Sannhets- og forsoningskommisjonen, som gransker fornorskningspolitikken overfor samer og kvener og dens konsekvenser.

Dagfinn Høybråten skal delta i sesjonen «Det umulige som ble mulig» og skal fortelle sin historie om arbeidet med gjennomslag for røykeloven, satt opp mot dagens behov for tilsvarende kløkt, utholdenhet og lederskap i klimasaken.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Det umulige som ble mulig

Hovedscenen

Modig lederskap er stadig mer aktuelt, særlig innen klimapolitikk. Det kan være både utfordrende og upopulært å lede klimapolitikken fremover. Gjennom enkelthistorier vil vi i denne sesjonen få innblikk i hvordan modige politikere har jobbet for å få det umulige til å bli mulig.

Les mer

Hvordan kan regjeringens nye satsning på garantier bidra til fornybar utvikling?

Skaterampa

Kan offentlige midler brukes smartere for å bidra til å bygge fornybar energi i utviklingsland? Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein kommer på Zerokonferansen for å lansere regjeringens nye satsning på garantier for å utløse større private investeringer i fornybar energi.

Finans Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen