Dag-Inge Ulstein

Dag-Inge Ulstein

Utviklingsminister (Krf)

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har ansvaret for det utviklingspolitiske arbeidet i alle regioner utenfor OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan. I tillegg har han ansvaret for utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer. Han har videre ansvaret for Norad, Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) og Norfund. Ulstein kommer på Zerokonferansen for å lansere regjeringens nye satsning på garantier for å utløse større private investeringer i fornybar energi.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Hvordan kan regjeringens nye satsning på garantier bidra til fornybar utvikling?

Skaterampa

Kan offentlige midler brukes smartere for å bidra til å bygge fornybar energi i utviklingsland? Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein kommer på Zerokonferansen for å lansere regjeringens nye satsning på garantier for å utløse større private investeringer i fornybar energi.

Finans Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen