Dag Falk-Petersen

Dag Falk-Petersen

Konsernsjef Avinor

Dag Falk-Petersen har vært konsernsjef i Avinor siden 2011. Avinor har ansvar for flysikringstjenesten i norsk luftrom og de 44 statlig eide lufthavnene i Norge. Han har bakgrunn fra Luftforsvaret som jagerflypilot, og har hatt en rekke operative og lederstillinger i SAS. Dag Falk-Petersen kom til Avinor fra stillingen som konsernsjef i CHC Helikopter Service. Han har fortsatt sitt privatflysertifikat. Petersen skal delta i sesjonen om omstilling til fornybar luftfart.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Omstilling til fornybar luftfart (partly in English)

Hovedscenen

Luftfarten er en global klimaversting, og må elektrifiseres og ta i bruk bærekraftig biodrivstoff. Hvordan kan vi stimulere til økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff til luftfart, og når kommer de første elflyene? Vi ser på hvordan vi kan få fortgang i omstillingen, og hvilke politiske virkemidler som må til.

Fornybar energi Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen