Christoffer Sahl

Christoffer Sahl

Seniorrådgiver i næringspolitisk avdeling, NHO

Christoffer Sahl er seniorrådgiver i NHO med ansvar innen energi og klima. Han er nå prosjektleder for NHOs politikkprosjekt «Veikart for fremtidens næringsliv», og prosjektansvarlig for arbeidet med CO2-fond for næringstransporten.

Christoffer skal delta i et panel for å diskutere hvilke muligheter transportnæringen har for å få til et skifte til utslippsfri tungtransport mot 2030 og hvilke rammevilkår som vil være nødvendig for at de skal lykkes.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Fremtidens tungtransport kommer nå

Scene 2

Hvordan kan varetransporten bli utslippsfri hele veien fra fabrikken og hjem til deg? Her viser vi frem prosjekter og aktører som er godt i gang med løsninger på denne utfordringen, og diskuterer barrierene for å realisere en nødvendig omstilling i hele sektoren.

Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen