Christine Holtan Bøgh

Christine Holtan Bøgh

Fagansvarlig transport, ZERO

Christine har til sammen 18 års erfaring fra transportsektoren i Norge og har hatt stillinger som avdelingsleder kvalitet, miljø og kompetanse i Norges Lastebileier-Forbund, direktør for samfunnspolitikk, organisasjon og kommunikasjon i Norges Automobil-Forbund, kommunikasjonsdirektør i Ruter AS, PR- og markedssjef i Volvo Trucks samt programleder FoU og sjefingeniør i miljøseksjonen i Vegdirektoratet. Hun kom til ZERO fra stillingen som daglig leder for Oslo Høyre. Christine har en Master of Science fra UiO med hovedfag i ressursgeografi. Hovedfagsavhandlingen omhandlet næringslivets tilpasninger til miljø som rammebetingelse og driftsfaktor. Christine har også hatt styreverv i blant annet Nordisk Veiteknisk Forbund (NVF) og Polyteknisk Forening.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Den fjerde industrielle revolusjon – teknologi som gamechanger i transportsektoren

Hovedscenen

Norge skal halvere klimagassutslippene innen 2030, og innen 2050 skal vi bli et nullutslippssamfunn. Som største ikke-kvotepliktige utslippssektor vil transport måtte ta en hovedtyngde av reduksjonene, og raskest. Da må nullutslippsteknologi implementeres i all transport. Og når nullutslippsteknologi i økende grad blir tilgjengelig i all transport, endrer det premissene for planlegging av transportpolitikken. Nullutslippsteknologien er […]

Transport
Les mer

Fremtidens tungtransport kommer nå

Scene 2

Hvordan kan varetransporten bli utslippsfri hele veien fra fabrikken og hjem til deg? Her viser vi frem prosjekter og aktører som er godt i gang med løsninger på denne utfordringen, og diskuterer barrierene for å realisere en nødvendig omstilling i hele sektoren.

Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen