Christina Bu

Christina Bu

Generalsekretær Norsk Elbilforening

Christina Bu er daglig leder i Norsk Elbilforening. De siste fem årene har hun jobbet for å bygge opp og utvikle Elbilforeningen, som i dag er et ledende fagmiljø innen elektrisk mobilitet og en av Norges største forbrukerorganisasjoner. Elbilforeningen spiller en viktig rolle både nasjonalt og internasjonalt i omleggingen til elektrisk mobilitet, og arbeider i samarbeid med statlige organer, industri og andre organisasjoner. Foreningen har i dag 33 ansatte og over 75.000 medlemmer – elbileiere over hele landet. I kraft av å være ekspert på elektrisk mobilitet er Christina ofte i møte med bilprodusenter, gir råd til politikere og statlige organer i Norge og internasjonalt, og er innleder på konferanser verden over.

Christina Bu skal delta i parallellsesjonen med tittelen «Holder utbyggingen av ladeinfrastrukturen følge med nullutslippsbilene?» som finner sted den 7. november, der hun skal snakke om Elbilforeningens sitt forbrukerperspektiv på temaet.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Holder utbyggingen av ladeinfrastrukturen følge med nullutslippsbilene?

Skaterampa

Elektrifiseringen av transportsektoren ruller nå raskt framover. Markedet og behovet for investeringer i infrastruktur er stort når bilparken i Norge er på vei til å bli helt utslippsfri. Henger utbyggingen av ladeinfrastruktur med i svingene?

Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen