Christian Steel

Christian Steel

Generalsekretær Sabima

Christian Steel er generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima, som er paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Sabima arbeider politisk og gjennom kommunikasjon for å stanse tapet av naturmangfold i Norge. Steel er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo med hovedfag i zoologi. Han har hatt verv i flere ulike organisasjoner, og er særlig interessert i koblingen mellom biologi, økologi og samfunn. Steel er mye brukt som foredragsholder og i media.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Hvordan skal vi bygge vindkraft på land?

Scene 2

Norge og EU skal fase ut all bruk av fossil energi innen 2050. Da trenger vi mer fornybar energi, også her til lands. Noe av dette vil komme fra vindkraft på land. Med Nasjonal Ramme har vi et nytt kunnskapsgrunnlag, men den løser ikke konfliktene rundt blant annet turområder, biologisk mangfold og lokal medvirkning. Finnes […]

Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen