Camilla Svendsen Skriung

Camilla Svendsen Skriung

Rådgiver CCS, ZERO

Camilla Svendsen Skriung has been working in ZERO since 2009. She is working with carbon capture and storage (CSS) internationally with a special focus on Norway. She is also involved in ZEROs work with local climate measures, especially on a city level. Camilla is involved in strategy, lobbying, networking and information work. She was editor of the CCS website and database www.zeroco2.no and one of the initiators of the ENGO Network on CCS, consisting of 12 environmental NGO’s worldwide. Camilla has been part of the Norwegian environmental movement for some years, including as a vice president in Nature and Youth (FoE Youth Norway). Camilla has also worked as a journalist and administrator in different media institutions in Norway.

Trykk på tittelen under for å lese mer

De neste karbonfangst og -lagringsprosjektene (in English)

Scene 2

Equinor har på vegne av partnerne i Northern Lights-prosjektet, inngått intensjonsavtaler med syv europeiske selskaper som har til hensikt å ta i bruk den norske CO2-infrastrukturen. På Zerokonferansen står flere av disse selskapene på scenen og vi får høre hvordan de skal knytte seg til den norske infrastrukturen for lagring av CO2.

Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon (partly in English)

Skaterampa

Karbon kan fanges og gjenbrukes i produksjon av nye produkter og drivstoff. Kan vi gjøre dette på en sirkulær og bærekraftig måte, eller utsetter vi bare utslippet? Kan syntetisk drivstoff erstatte fossilt drivstoff i luftfart, skipsfart og transport? Vi presenterer nye sirkulære verdikjeder, og vi ser nærmere på e-fuels, power-to-X og karbonfangst og -bruk.

Bioøkonomi Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen