Camilla Brox

Camilla Brox

Managing Director, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi

Camilla Brox er engasjert daglig leder for Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og prosjektleder for Borg CO2 AS’s prosjekt «Mulighetsstudie CCS-klynga på Øra og i regionen». Brox har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI og har i en årrekke bistått bedrifter og organisasjoner i utvikling av effektive strategier for økonomisk vekst, sosial inkludering og bærekraft.

Trykk på tittelen under for å lese mer

De neste karbonfangst og -lagringsprosjektene (in English)

Scene 2

Equinor har på vegne av partnerne i Northern Lights-prosjektet, inngått intensjonsavtaler med syv europeiske selskaper som har til hensikt å ta i bruk den norske CO2-infrastrukturen. På Zerokonferansen står flere av disse selskapene på scenen og vi får høre hvordan de skal knytte seg til den norske infrastrukturen for lagring av CO2.

Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen