Veien mot utslippsfrie materialer i bygg og infrastruktur

Veien mot utslippsfrie materialer i bygg og infrastruktur

Bygg står for omlag 40 % av klimagassutslippene i verden. For å redusere utslippene må byggene bruke mindre energi, og bygges med materialer med lave utslipp. I Norge har vi gjennom endringer i teknisk forskrift stilt krav til energieffektiviteten til nybygg, noe som gjør at nye bygg i dag har et lavt energibehov. Halvparten av klimagassutslippene kommer nå fra byggematerialer. På Zerokonferansen ser vi på flere ulike aspekter i byggenæringen, blant annet knyttet til TEK2020 og hvordan vi kan stille klimakrav til byggmaterialer.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Vil klimakrav til materialer i TEK2020 styrke konkurransekraften i norsk byggebransje?

Skur 13

Regjeringen vurderer å stille krav til klimagassutslipp fra materialer i bygg i TEK2020. Vil dette øke norsk konkurransekraft? Kan norske produkter få lavere klimafotavtrykk enn det som importeres? Her får du høre eksempler på bedrifter som ønsker seg strengere reguleringer for å styrke sin markedsposisjon, og som ønsker seg politikere som tør å stille krav.

Bygg, anlegg og materialer Finans

Kan vi kjøpe oss til en verden full av gode klimaløsninger?

Skur 13

Klimakrav til næringslivet gjennom anskaffelser og reguleringer gir konkurranse om å levere de beste klimaløsningene, som igjen gir innovasjon og grønn konkurransekraft, med løsninger Norge kan eksportere til verden. Klimakrav har for eksempel vært den store suksessfaktoren for nullutslippsferger. Hvordan kan dette kopieres til alle andre bransjer?

Bioøkonomi Bygg, anlegg og materialer Finans Fornybar energi Hydrogen Industri Klimakommunikasjon og -ledelse Transport

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen