Bjørne Grimsrud

Bjørne Grimsrud

Konstituert Vegdirektør, Statens vegvesen

Bjørne Grimsrud ble i januar 2017 ansatt som direktør for økonomi og virksomhetsstyring i Statens vegvesen, og har det siste halve året har han vært konstituert vegdirektør. 56 år gamle Grimsrud er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Mellom 2007 og 2017 jobbet han i Statsbygg, de siste tre årene som direktør for Strategi- og utviklingsavdelingen. Grimsruds CV er omfattende og viser blant annet at han har jobbet 12 år i Fafo, de siste seks som forskningsleder for bedrifts- og virksomhetsutvikling. Han har bred internasjonal erfaring som blant annet innbefatter oppdrag knyttet til Verdensbanken, FN og Utenriksdepartementet. Bjørne Grimsrud har et bredt nettverk innen politikk og samfunnsliv. Mellom 1989 og 1993 var han varamedlem til Stortinget for Arbeiderpartiet. Han kan også vise til erfaring som ungdomssekretær i LO og i Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

Grimsrud skal ha en innlegg i sesjonen «Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger» på hovedscenen 6.november kl. 13.15-14.15.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger

Hovedscenen

Klimakrav i anskaffelser har gitt Norges største klimasuksess: nullutslippsferger. Dette har plassert norsk maritim industri i verdenstoppen på nullutslippsløsninger. Alle anskaffelser er lovpålagt å etterspørre klimavennlige løsninger. Dette gir viktige markeder for nye klimaløsninger som fossilfrie anleggsplasser og utslippsfrie busser. Hvilke lignende suksesser kommer i kjølvannet av fergene?

Bygg, anlegg og materialer Finans Industri Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen