Bjørn Malm

Bjørn Malm

Leder samfunnsansvar, Tine SA

Bjørn har bred og lang erfaring fra humanitært arbeid gjennom Røde Kors, finanssektoren gjennom Storebrand og nå bærekraft gjennom hans 10 år som leder av bærekraft i TINE.

Bjørn skal delta i sesjonen «Fremtidens tungtransport kommer nå». Han skal snakke om TINEs innsats på å omstille sin egen lastebilpark til klimanøytrale alternativ, og særlig biogass som kan ha en verdikjede sterkt knyttet til TINEs egen verdikjede gjennom bonden.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Fremtidens tungtransport kommer nå

Scene 2

Hvordan kan varetransporten bli utslippsfri hele veien fra fabrikken og hjem til deg? Her viser vi frem prosjekter og aktører som er godt i gang med løsninger på denne utfordringen, og diskuterer barrierene for å realisere en nødvendig omstilling i hele sektoren.

Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen