Fremtidens industri – bioøkonomi, hydrogen og CCS

Fremtidens industri – bioøkonomi, hydrogen og CCS

Klimagassutslippene fra industrien står for rundt 20 % av nasjonale og globale utslipp, og vil forbli høye uten et omfattende teknologiskifte. Skal industrien klare å kutte ni milliarder tonn CO2 globalt innen 2050 må noen gå foran og ta i bruk ny teknologi.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Alger, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig?

Skur 13

Vi må fase ut fossilt råstoff og bruke biomasse, for eksempel skog og alger, for å nå klimamålene. Hvordan skal vi få til bærekraftig bruk av disse ressursene? I dette programpunktet ser vi på IPCCs nye spesialrapport om bruk av landarealer og -ressurser, rammebetingelser og aktuelle bioøkonomiaktører i Norge.

Bioøkonomi Fornybar energi Industri

Disse aktørene vet hvordan vi får industriproduksjon helt uten utslipp

Skur 13

Industrien driver frem utviklingen av klimaløsninger, og næringslivet og det offentlige etterspør de utslippsfrie produktene og materialene. I denne sesjonen skal vi høre fra bedrifter som jobber med løsninger som kan gi utslippsfri industri, og høre mer om hva de vet som vi også bør vite.

Industri

Europeiske karbonfangst og -lagringsprosjekter som vil putte CO2 i norsk lager (ENG)

Skur 13

Den norske infrastrukturen for karbonfangst -og lagring (CCS) vil kunne håndtere CO2 fra store punktutslipp i Europa. Når vi har dette på plass vil det utløse et marked med stort europeisk potensiale. Vi skal se på hvilke europeiske industriaktører som er potensielle kjøpere av disse tjenestene, og hvor mye de er villige til å betale.

Industri

Kan vi kjøpe oss til en verden full av gode klimaløsninger?

Skur 13

Klimakrav til næringslivet gjennom anskaffelser og reguleringer gir konkurranse om å levere de beste klimaløsningene, som igjen gir innovasjon og grønn konkurransekraft, med løsninger Norge kan eksportere til verden. Klimakrav har for eksempel vært den store suksessfaktoren for nullutslippsferger. Hvordan kan dette kopieres til alle andre bransjer?

Bioøkonomi Bygg, anlegg og materialer Finans Fornybar energi Hydrogen Industri Klimakommunikasjon og -ledelse Transport

Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon

Skur 13

Karbon kan fanges og gjenbrukes i produksjon av nye produkter og drivstoff. Kan vi gjøre dette på en sirkulær og bærekraftig måte, eller utsetter vi bare utslippet? Kan syntetisk drivstoff erstatte fossilt drivstoff i luftfart, skipsfart og transport? Vi presenterer nye sirkulære verdikjeder, og vi ser nærmere på e-fuels, power-to-X og karbonfangst og -bruk.

Industri

Verksted: hvordan skaper vi lønnsomhet for industriell bruk av hydrogen?

Skur 13

I dette verkstedet skal vi diskutere mulige forretningsmodeller og hvordan vi kan skape tidlig-markeder for lønnsom bruk av hydrogen i industrien.

Hydrogen Industri

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen