Bernt Reitan Jenssen

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør Ruter AS

Bernt Reitan Jenssen er administrerende direktør i Ruter AS, og har økonomiutdannelse fra BI. Jenssen har ledet Ruter siden selskapet startet i 2008. Før dette var Jenssen konserndirektør i Posten i åtte år, i tillegg har han også vært adm. direktør i logistikkbedriftene TNT Norge AS og IL-X Budservice AS. Han satt i regjeringens uavhengige ekspertutvalg – teknologi og fremtidens transportinfrastruktur, som skulle kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur. Han er med i samferdselsministerens Mobilitets- og teknologiråd, som skal bidra til en felles forståelse av de mulighetene og utfordringene som ny teknologi i samferdselssektoren gir. Han leder strategigruppen Transport21 som skal gi råd til Samferdselsdepartementet om hvilken måte forskning, utvikling og innovasjon best kan løse fremtidens transportutfordringer.

Jenssen skal delta i parallellsesjonen med tittelen «Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger» som finner sted på hovedscenen den 6. november, der han skal snakke om hvordan anbudskrav endrer hele kollektivtransporten.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger

Hovedscenen

Klimakrav i anskaffelser har gitt Norges største klimasuksess: nullutslippsferger. Dette har plassert norsk maritim industri i verdenstoppen på nullutslippsløsninger. Alle anskaffelser er lovpålagt å etterspørre klimavennlige løsninger. Dette gir viktige markeder for nye klimaløsninger som fossilfrie anleggsplasser og utslippsfrie busser. Hvilke lignende suksesser kommer i kjølvannet av fergene?

Bygg, anlegg og materialer Finans Industri Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen