Atle Hamar

Atle Hamar

Statssekretær (V), Klima- og miljødepartementet

Atle Hamar (født 23. juni 1963) er en norsk tjenestemann og politiker (V). Fra januar 2018 har han vært statssekretær i Klima- og miljødepartementet for klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Han kommer fra Vassenden i Jølster. Han var politisk sekretær i Venstre 1987–1990, leder i Unge Venstre 1988–1990, politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet 1997–1999, politisk rådgiver i Justis- og politidepartementet i 1999 og statssekretær i samme departement 1999–2000. Han har også vært medlem av Jølster kommunestyre og Sogn og Fjordane fylkesting. Atle Hamar var distriktsarbeidssjef i Indre Sunnfjord 1992–2000, og har siden 2000 frem til 2018 vært direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Hamar skal være med i sesjonen om «Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon».

Trykk på tittelen under for å lese mer

Omstilling til fornybar luftfart (partly in English)

Hovedscenen

Luftfarten er en global klimaversting, og må elektrifiseres og ta i bruk bærekraftig biodrivstoff. Hvordan kan vi stimulere til økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff til luftfart, og når kommer de første elflyene? Vi ser på hvordan vi kan få fortgang i omstillingen, og hvilke politiske virkemidler som må til.

Fornybar energi Transport
Les mer

Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon (partly in English)

Skaterampa

Karbon kan fanges og gjenbrukes i produksjon av nye produkter og drivstoff. Kan vi gjøre dette på en sirkulær og bærekraftig måte, eller utsetter vi bare utslippet? Kan syntetisk drivstoff erstatte fossilt drivstoff i luftfart, skipsfart og transport? Vi presenterer nye sirkulære verdikjeder, og vi ser nærmere på e-fuels, power-to-X og karbonfangst og -bruk.

Bioøkonomi Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen