Astrid Skarheim Onsum

Astrid Skarheim Onsum

Head of Offshore Wind Power, Aker Solutions

Astrid Skarheim Onsum er leder for havvindsatsingen i Aker Solutions, der hun har jobbet siden 1997. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har hatt en rekke roller i Aker Solutions, blant annet som Chief Digital Officer og som leder for selskapet Engineering-virksomhet i Norge.

Onsum skal delta i to sesjoner: Hun deltar i panelsamtale i sesjonen «How can Norway contribute to the growth of offshore wind in emerging economies», og hun holder innlegg om mulige kostnadsreduksjoner for flytende havvind i sesjonen «Hvordan skal vi få fart på Norges nye offshore-eventyr?».

Trykk på tittelen under for å lese mer

Hvordan kan Norge bidra til at havvind tar av i vekstøkonomier? (in English)

Scene 2

Havvind kan nå klare seg uten subsidier i Europa. Den store veksten i energietterspørsel skjer imidlertid andre steder. Hva skal til for at havvind skal ta av i vekstøkonomiene, og hvordan kan Norge og norske aktører bidra til en raskere utvikling av disse markedene?

Finans Fornybar energi
Les mer

Hvordan skal vi få fart på Norges nye offshore-eventyr?

Hovedscenen

I snart ti år har vi snakket om at vindkraft til havs kan bli et stort marked for norsk maritim kompetanse. Samtidig pågår det stor utbygging av vindkraft til havs – i andre land. Står vi på kaia mens skipet seiler? Vi diskuterer hvordan Norge kan få 1GW havvind i 2025.

Finans Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen