Åsmund Aukrust

Åsmund Aukrust

Stortingsrepresentant (Ap)

Trykk på tittelen under for å lese mer

Den fjerde industrielle revolusjon – teknologi som gamechanger i transportsektoren

Hovedscenen

Norge skal halvere klimagassutslippene innen 2030, og innen 2050 skal vi bli et nullutslippssamfunn. Som største ikke-kvotepliktige utslippssektor vil transport måtte ta en hovedtyngde av reduksjonene, og raskest. Da må nullutslippsteknologi implementeres i all transport. Og når nullutslippsteknologi i økende grad blir tilgjengelig i all transport, endrer det premissene for planlegging av transportpolitikken. Nullutslippsteknologien er […]

Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen