Åsmund Aukrust

Åsmund Aukrust

Stortingsrepresentant (Ap)

Trykk på tittelen under for å lese mer

Den fjerde industrielle revolusjon – teknologi som gamechanger i transportsektoren

Hovedscenen

Planlegger vi fremtidens infrastruktur ut fra gårsdagens transportbehov? Autonome kjøretøy, intelligent samhandling, utslippsfrie ferger, delingsmobilitet og nye forretningsmodeller er ikke lenger utopier. Er klimamålene i NTP utdaterte? Kaster vi milliarder ut av vinduet i kostbare feilinvesteringer? Og kan Norge bli et foregangsland i utviklingen av nye, bærekraftige mobilitetsløsninger?

Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen